כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

 

מטאור היא אחת מחברות הייעוץ המובילות בישראל בתחומים של בניית תכניות אסטרטגיות למערכות מידע, בחינה והשוואה של תקציבים ועלויות של מערכי מידע, בחינת כדאיות של פרויקטים והשקעות בתחומים טכנולוגיים וייעוץ מקצועי למנהלי מערכות מידע (CIOs) ומנהלי טכנולוגיה (CTOs).

מטאור מציעה ללקוחותיה סדרת שירותים המשקפת תמיכה מקצועית המקיפה את כל הסוגיות המהותיות אליהן נדרש מנהל מערכות המידע (IT Planning & Governance). 

 

 • תכנון אסטרטגי למערכות מידע

  תכנית אסטרטגית למערך המידע היא נדבך חשוב בתכנון האסטרטגי העסקי של כל ארגון. מטרת התכנית הינה להבטיח תאימות מלאה בין היעדים העסקיים והארגוניים לבין האסטרטגיה הטכנולוגית של הארגון.

  תכנון מושכל מבעוד מועד, של מערכות המידע והטכנולוגיה, יאפשר לארגון להשיג יתרונות עסקיים בשוק תחרותי לצד שיפור השירות ללקוח, ייעול תהליכים ארגוניים והשגת חסכונות תפעוליים. 

  קרא עוד
 • בחינת יעילות ואפקטיביות

  מטאור פיתחה מתודולוגיה ייחודית למדידה והערכה של רמת האפקטיביות של מערכי מידע ארגוניים, קרי, מדידה של רמת התרומה של מערכות המידע והשירותים המסופקים ע"י יחידות המחשוב להשגת היעדים העסקיים של הארגון. מטאור מספקת שירות של מדידת אפקטיביות ו/או יעילות (יעילות מערך המחשוב מהווה גורם אחד בלבד בהערכת אפקטיביות המערך) כחלק מבנייה של תכנית אסטרטגית או כשירות ייעודי לפי בקשת הלקוח.
  קרא עוד
 • ניהול סיכונים תפעוליים

  חברת  מטאור הינה אחת מהחברות החלוצות  בתחום ניהול  סיכונים  של טכנולוגיות  מידע  והבטחת  רצף שירות (BCP). החברה גיבשה כבר לפני למעלה מ-10 שנים מתודולוגיה ייעודית לניתוח, הערכה וניהול סיכונים במערכות מידע. מתודולוגית ניהול הסיכונים של חברת מטאור אומצה ע"י לשכת מנתחי המערכות כגילוי דעת ראשון בשנת 2000.

  לחברת מטאור היכרות מעמיקה עם הוראות הרגולטורים בתחומים של ניהול סיכונים והבטחת רצף שירות וזאת כפועל יוצא מהניסיון הנצבר של החברה בביצוע סקרי סיכונים תפעוליים במגוון ארגונים פיננסיים.

  קרא עוד
 • בחינת כדאיות בהשקעות טכנולוגיות

  מטאור מספקת הן להנהלות של ארגונים והן לקרנות הון סיכון שירות של בחינת כדאיות של השקעות בפרויקטים ובמיזמים של טכנולוגיות מידע. השירות ניתן על בסיס שיטה סדורה ועל בסיס מאגרי המידע והידע שצברו יועצי מטאור במהלך עשרות שנות ניסיונם בשוק המקומי והגלובלי.
  מתודולוגית העבודה של מטאור כוללת סקירה של כלל ההיבטים המשפיעים על סיכויי ההצלחה ועל רמת התשואה הצפויה מההשקעה הנבחנת, ובכלל זה:
  קרא עוד
 • בניית מודלים למשילות ITG

  מטאור מספקת להנהלות של ארגונים ובמיוחד למנהלי מערכות מידע (CIO) שירותי ייעוץ ותמיכה בקבלת החלטות ניהוליות מהותיות הן בתחום התפעול השוטף של מערכי המידע והן בתחום הפיתוח וההשקעות.

  במהלך השנים פיתחה החברה מודלים תומכי החלטה במגוון תחומים העומדים בליבת העשייה של מנהלי מערכות מידע ואשר מקיפים את רוב תחומי משילות ה-IT Governance) IT). המודלים המוצעים נבנו על בסיס גישות תיאורטיות עם התאמות המשקפות את הניסיון המעשי שצברה החברה בעבודתה עם עשרות מנהלי מערכות מידע.

  קרא עוד