כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

בחינת כדאיות בהשקעות טכנולוגיות

מטאור מספקת הן להנהלות של ארגונים והן לקרנות הון סיכון שירות של בחינת כדאיות של השקעות בפרויקטים ובמיזמים של טכנולוגיות מידע. השירות ניתן על בסיס שיטה סדורה ועל בסיס מאגרי המידע והידע שצברו יועצי מטאור במהלך עשרות שנות ניסיונם בשוק המקומי והגלובלי.

מתודולוגית העבודה של מטאור כוללת סקירה של כלל ההיבטים המשפיעים על סיכויי ההצלחה ועל רמת התשואה הצפויה מההשקעה הנבחנת, ובכלל זה:

  • בחינת הניסיון והכישורים של הצוות המוביל – בחינה והערכה של הכישורים הטכניים, כישורי הניהול וניסיון רלבנטי קודם של אנשי המפתח.
  • בחינת הפרויקט/המוצר והערכים המוספים מול פתרונות דומים בשוק – בחינת תיחום הפרויקט/המוצר, זיהוי תכונות ייחודיות, בחינת ההתאמה לצורכי השוק ולמגמות השוק, בחינת האופק הטכנולוגי ומפת הדרכים לדורות הבאים של המוצר ובחינת ההתאמה לרגולציה וזיהוי חסמים משפטיים.
  • ניתוח שוק – סקירה של הפתרונות הקיימים ואלו הנמצאים בפיתוח, סקירה של צורכי וציפיות הלקוחות/המשתמשים הפוטנציאליים, ניתוח גודל השוק וקצב הצמיחה של השוק.
  • ניתוח והערכה של יכולות השיווק והמכירה – בחינה של ערוצי ההפצה, של המיצוב/המיתוג המתוכנן ושל שיטת התמחור.
  • ניתוח התחרות – מיפוי המתחרים הקיימים ומתחרים פוטנציאליים ועריכת ניתוח SWOT (זיהוי נקודות חוזק וחולשה, איומים והזדמנויות).
  • הערכת התכנית העסקית – בחינת המודל העסקי המוצע, בחינה של היקף ההשקעה, בחינה של נקודות יציאה אפשריות והערכת ההחזר על ההשקעה (ROI).
  • עריכת דוח מסכם – תיעוד כלל הסקירות הנ"ל וגיבוש המלצות ללקוח (האם ובאילו תנאים להשקיע בפתרון המוצע).
חזרה