כיתוב לוגו

הדרכות

יישום אפקטיבי של מיקור-חוץ

מטאור מציעה לארגונים אשר שוקלים יישום של אסטרטגית מיקור-חוץ השתלמות בהיקף של 4 מפגשים אשר מקיפה את הנושאים הבאים:

  • הגדרות ועקרונות יסוד.
  • סקירת שוק מיקור-החוץ בארץ ובעולם (מגמות ותחזית).
  • יתרונות וחסרונות מיקור-חוץ – מתי כדאי ליישם את הגישה.
  • תכנון נכון של תהליך מיקור-חוץ – המרכיבים החשובים בתהליך בחירת הספק ובניהול הקשר עם הספק.
  • תכנון נכון של תקופת המעבר – גורמי הצלחה קריטיים לתקופת המעבר.

ההשתלמות כוללת ניתוח אירועים והצגת דוגמאות מניסיון העבר של החברה.

חזרה