כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

ניהול תהליך הבחירה

מאז היווסדה בשנת 1995 ניהלה חברת מטאור את רוב תהליכי מיקור-החוץ שבוצעו בארץ בתחום המחשוב, הן במגזר הציבורי-ממשלתי והן במגזר הפרטי.

מטאור מנהלת את תהליך מיקור החוץ על בסיס מתודולוגיה ייעודית  (MBPO - Mateor's Business Process Outsourcing) המבוססת על נכסים ייחודיים של החברה, אשר גובשו במסגרת ניהול מגוון עשיר של מכרזי מיקור-חוץ. במהלך שנות פעילותה בתחום מיקור-חוץ צברה מטאור נכסי ידע ייחודיים המאפשרים לה לספק שירותים באיכות הגבוהה ביותר ובלוחות זמנים מקוצרים.

נכסים אלו מורכבים מידע עסקי/כלכלי, ידע טכנולוגי וידע משפטי. הכנת המכרזים מתבצעת בדר"כ על פי נוהל מפת"ח (או בהתאם לנוהל או פורמט ייעודי שנבחר ע"י הלקוח) ומתבססת על תבניות מוכנות וייחודיות הנכללות במתודולוגית MBPO, אשר כוללות בין היתר: 

    • תבניות בסיס של מכרזים בשיטת מיקור-חוץ.
   • בסיס נתונים מפורט ומקיף של שירותי מחשוב אשר מהווה בסיס להכנת מפרט השירותים (SOW או כפי שנהוג גם לכנות מפרט זה -  Services Matrix). על בסיס תבנית זו, יחד עם תוצאות מיפוי השירותים, בונה מטאור את מפרט השירותים המלא למיקור החוץ. השימוש בתשתית זו מבטיח כי לא נשארים שירותים שהאחריות לגביהם לא הוגדרה.
   • מגוון של תבניות מוכנות של הסכמי רמת שירות (SLA). על בסיס תבניות אלה ועל בסיס ההחלטות שהתקבלו בשלב הקודם נבנה הסכם רמת השירות אשר כולל:

-

פירוט מדדי רמת השירות והסבר לגבי מהות כל מדד.

-

רמת השירות הנדרשת לכל מדד (ערך כמותי!).

-

רמת השירות הנוכחית לכל מדד, או הערכת שביעות הרצון הקיימת עבור אותו המדד (נתונים אלה נאספים בשלב המיפוי במסגרת סקר רמת השירות.
 • מגוון של נוסחאות ומנגנונים לחישוב ציון רמת השירות של ספק הפיתוח והתפעול (בהתאמה לדרישות בהסכם רמת השירות).
 • תבניות מוכנות לדוחות מדידה של רמת השירות של ספק הפיתוח והתפעול (בהתאמה לדרישות ה- SLA).
 • מנגנוני אכיפה להסכם רמת השירות (מה קורה כשהספק אינו עומד בהסכם רמת השירות...?).
 • מגוון של תבניות ונוסחאות מוכנות של מנגנוני פרס/קנס לפי סוגים שונים (כתלות בציון רמת השירות). לשם הגדרה מיטבית של מנגנון זה פיתחה מטאור סימולטור המאפשר ביצוע בחינות רגישות להשפעת המדדים הכמותיים של ה- SLA על גובה הקנס שעל הספק לשלם כתלות באי עמידתו ב- SLA).
 • תבניות מוכנות של מנגנוני תוספות/שינויים/גריעות לאורך תקופת ההסכם (נוסחאות לפיהן מחושבת התמורה בגין הרחבות/שינויים בהיקף ובתכולת השירותים של ספק התפעול).
 • פתרונות לסיום תקופת ההסכם ואופן העברת הנכסים למזמין (תכניות היפרדות).

בנוסף לאמור לעיל, כוללת מתודולוגית העבודה של מטאור התייחסות ופתרונות לנושאים מהותיים נוספים שרלבנטיים ליישום תהליך מיקור-חוץ, ובכלל זה:

 • העברת עובדים – ישנן מספר חלופות להגדרת דרישות בנושא זה מספקי מיקור-חוץ, לדוגמא: קליטת כל העובדים שיסכימו לתקופה בעלת משך קבוע מראש, או חלוקת העובדים ל 3-4 קבוצות לפי קריטיות העובדים ודרישה מהספק לקלוט עובדים אלה לתקופות שונות כתלות בקריטיות העובדים וכיו"ב.
 • העברת ציוד – ישנם ארגונים המעדיפים להעביר את הבעלות על הציוד לספק משיקולים חשבונאיים שונים. במקרה כזה יש להגדיר את ערך הציוד המועבר, אופן תהליך ההעברה, מנגנון הגנה על הלקוח, מנגנון ההחזרה וכיו"ב.
 • שמירה על עדכניות טכנולוגית – הגדרת הדרישות מהספק לשמירה על עדכניות טכנולוגית של הציוד (שדרוגים) ולשמירה על עדכניות טכנולוגית של צוות הספק.

לקוחות לדוגמא: תע"ש, כנסת ישראל, עיריית ירושלים, בנק לאומי, מגדל חברה לביטוח, YES, בנק אגוד, הבנק הבינלאומי, הנהלת בתי המשפט, משרד הבינוי והשיכון, עיריית ת"א, שירותי בריאות כללית, מרכז רפואי שיבא, סולל בונה, המשרד להגנת הסביבה, פרטנר, אסותא, לומניס, נת"ע, שירות התעסוקה, רשות המים, טאוור סמיקונדקטורס, אל-על, משרד החינוך, משרד המשפטים, רשות האכיפה והגביה ועוד.
 

חזרה