כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

בחינת כדאיות

מטאור מציעה ללקוחותיה שירות המבוסס על מודל ייעודי לבחינת כדאיות מיקור-חוץ, ולהגדרת היקף הפעילות להוצאה למיקור-חוץ.

תנאי הכרחי להפעלת המודל ולבחינת הכדאיות הוא הגדרה של היעדים אותם רוצה הנהלת הארגון להשיג באמצעות מיקור-חוץ. בחינת הכדאיות מבוצעת אל מול היעדים שהוגדרו על ידי ההנהלה כך שבמקרים דומים יכולה להתקבל תוצאה שונה בגלל ציפיות שונות של ההנהלה (חיסכון כספי, שיפור רמת שירות, שיפור גמישות ביחסי עבודה וכד'). המודל שפותח ע"י מטאור הוא מודל סלקטיבי אשר מאפשר בחינת כדאיות מיקור-חוץ לכל שירות/תהליך טכני/עסקי בנפרד ואיננו מחייב לבחון את כדאיות המהלך על תחום שלם של שירותים/תהליכים.  בחינת הכדאיות מבוצעת על בסיס שקלול של שלושה מימדים – מחיר השירות, רמת השירות ורמת הסיכון ביישום מיקור-חוץ. יישום המודל מבטיח בחינה מושכלת ומלאה של כל הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטה תוך התבססות על הנתונים החשובים באמת ותוך התחשבות באילוצים הארגוניים השונים.  הבחינה מבוצעת מול סדרה מובנית של נושאים, אשר שקלול תוצאותיהם יגדיר את הציון בכל מימד במודל. להלן מס' דוגמאות של תחומים ונושאים הנבחנים בכל אחד ממימדי המודל:

  • מימד המחיר – גובה המחיר המשולם עבור קבלת השירות במצב הנוכחי, מבנה ההוצאות וצורת התשלום עבור השירות.
  • מימד רמת שירות – דרישות ומדדי רמת השירות הרצויים, רמת השירות הנוכחית.
  • מימד הסיכון – קריטיות השירות לפעילות העסקית, האם השירות הוא חלק ממיומנויות הליבה של הארגון, האם נדרש ידע ייחודי לאספקת השירות, רמת מובנות השירות – עד כמה קל לתחם ולמדוד את תפוקות השירות, ישימות ארגונית – סקירת חסמים ארגוניים ומשפטיים ליישום מיקור חוץ, יכולת ביצוע Insourcing – עד כמה קל לבצע החזרה של השירות לאחריות הארגון.

לכל אחד מהשירותים מבוצע דירוג בכל אחד ממימדי המודל ומחושב ציון כדאיות ליישום מיקור-חוץ (שירותים עם פוטנציאל חיסכון גבוה, פוטנציאל גבוה לשיפור רמת השירות וסיכון נמוך במעבר למיקור חוץ מקבלים ציון כדאיות גבוה ושירותים עם מאפיינים הפוכים מקבלים ציון נמוך). לקוחות לדוגמא: פרטנר, לומניס, בנק אגוד, קרן הפנסיה מבטחים, משרד התחבורה, שירותי בריאות כללית, משרד הבינוי והשיכון, הבנק לפיתוח התעשייה, רשות המיסים - אגף המכס ומע"מ ועוד.

חזרה